De Stichting

  • De Organisatie
  • Het Bestuur
  • Comité van Aanbeveling
  • Contact

De stichting “Regiotheater Land van Ravenstein” is in 2009 opgericht naar aanleiding van het 650 jarig jubileum van de Stad Ravenstein in 2010. Ze stelt zich tot doel om kunst en cultuur in brede zin te stimuleren in Ravenstein en omgeving.

Het is het voornemen van de stichting om met regelmaat theaterproducties te realiseren waarbij we streven naar een mix tussen amateurspelers die door professionele medewerkers worden begeleid (en opgeleid). Hiermee heeft de stichting een aantal doelstellingen op het oog. Ten eerste beogen we een hoge kwaliteit van uitvoeringen en daarnaast hoopt de stichting de deelnemers een leerzaam en inhoudsvol theaterprojecten te bieden, waarmee een stimulans gegeven wordt aan de culturele ontwikkeling binnen de regio.

De projecten waaraan we ons willen verbinden moeten cultureel als inspirerend en stimulerend worden ervaren met een bijzondere affiniteit voor theater, kunst en historie.

Bij alle theaterproducties heeft de stichting het voornemen nauw samen te werken met bestaande organisaties op het gebied van theater, kunst en historie in de regio.
Behalve de voorkeur voor regionale verbanden wordt de voorkeur gegeven aan buitenproducties. “Wie eenmaal buiten heeft gespeeld, wil niet meer naar binnen”. Dat wil echter niet uitsluiten dat ook producties op andere basis mogelijk gemaakt zullen worden. Thema en vorm zullen bij elkaar moeten passen, elkaar verrijken. Voor productielocaties zal de stichting zich richten op de regio, met een voorkeur voor de directe omgeving van Ravenstein.

De eerste productie van de stichting betreft de jubileum- (buiten)theaterproductie 'De Vloek van Ravenstein', naar aanleiding van het 650 jarig bestaan van de stad Ravenstein. Deze productie wordt projectmatig gerealiseerd.

Read More

Evert van Schoonhoven, voorzitter

Geboren: 31 mei 1958
Evert van Schoonhoven is sinds 1997 lid van de Provinciale Staten van de provicie Noord Brabant, waar hij onder andere zorg, welzijn en cultuur in zijn portefeuille heeft.
Naast zijn werkzaamheden voor Provinciale Staten, is hij actief als beleidsmedewerker op het landelijk bureau van GroenLinks en vervult hij andere functies in het publieke leven, zoals voorzitter van de voetbalclub van Ravenstein.
In 1984 heeft hij het stadje Ravenstein leren kennen naar aanleiding van de theaterdagen van toenmalig Brabants Centrum voor Amateurskunst. Dit was voor hem de aanleiding om zich met zijn gezin in Ravenstein te vestigen. Jammer genoeg is dit in de jaren ’90 opgehouden te bestaan.
Zijn motivatie om deel te nemen aan de stichting en de door de stichting georganiseerde projecten is het bijdragen aan de (her)ontwikkeling van culturele activiteiten in de gemeente en omgeving.

De provincie Noord Brabant wil in 2018, met BrabantStad, culturele hoofdstad van Europa worden. Met ‘de Vloek van Ravenstein’ krijgen talenten de kans om straks via dit podium op weg te gaan naar een professionele carrière. Misschien zien we een aantal van hen wel terug in 2018, dat zou geweldig zijn.

Aalt Leno Beuker, penningmeester

geboren: 22 september 1972
Aalt-Leno Beuker is directeur eigenaar van Beuker Advies Interim, dat zich specialiseert in financieel advies, begeleiding van fusies en overnames en Ad-Interim management.
Daarvoor was hij als regiodirecteur (zuid Nederland) verbonden aan de Gibo Groep (accountants & adviseurs). Naast zijn zakelijke activiteiten is hij actief als voetbal jeugd trainer (VV Ravenstein), op school (kampcommissie) en in de paardensport (bestuur stamboekvereniging).
Hij is betrokken geraakt bij de stichting regiotheater Ravenstein vanuit een brede interesse in de historie van de stad en omdat hij een bijdrage wil leveren aan de culturele en creatieve ontwikkeling binnen de stad en omgeving.

Het is leuk om mee te werken aan projecten die niet alleen creatieve ontwikkeling, maar ook vermaak en ontspanning brengen.

Erik Jaspers, secretaris

Geboren: 24 mei 1958
Erik Jaspers is werkzaam als Chief Technology Officer bij Planon, een productsoftware bedrijf op het gebied van facilitair beheer en vastgoedbeheer, gevestigd in Nijmegen. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed in de ICT en informatiemanagement, voor onder andere Philips en Origin.
Zijn motivatie om deel te nemen aan de stichting ligt in het feit dat toneel en theater zijn hobby zijn.

Ik ben ruim 10 jaar actief in verschillende toneelgezelschappen. Ik vind het leuk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een platform als dit met mooie projecten, binnen de gemeenschap waar ik woon.Henriëtte Renders, bestuurslid

Henriëtte Renders heeft een uitgebreide achtergrond in de kunst- en cultuurwereld. Ze heeft haar opleiding genoten aan het Brabants Conservatorium in Tilburg (schoolmusicus) en aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (manager Kunst- en Cultuur). Ze is werkzaam bij het Centrum Kunstzinnige Vorming in Uden.
In het kader van Cultuureducatie organiseert ze culturele- en kunstzinnige workshops ten behoeve van kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft ze grote MEGA-projecten op het gebied van Muziek, Beeldende Kunst, Drama, Dans en Nieuwe Media, met een bereik van ongeveer 1800 kinderen en jongeren per project, neergezet. Deze projecten zijn onder haar eindverantwoordelijkheid bedacht, georganiseerd, geproduceerd en kostendekkend gemaakt via fondsenwerving en sponsoring.
Haar motivatie om deel te nemen aan de stichting is Ravenstein, samen met een kundige, gedreven en sympathieke club mensen, op een creatieve en ludieke wijze op de kaart te zetten.

Kunst is van grote waarde voor de totale ontwikkeling van mensen en essentieel voor een creatieve, multiculturele samenleving. Kunst verbindt mensen met elkaar en met de samenleving als geheel.

Joost Vlemmix, bestuurslid

Geboren: 14 mei 1964
Joost Vlemmix is directeur/eigenaar van 'Vlemmix Juwelen Atelier' te Ravenstein. Hij is hier vanaf 1994 gevestigd en zit sinds 1982 in het vak. Joost is Nationaal kampioen goudsmeden geweest en hij heeft Nederland vertegenwoordigd in Japan in de categorie juwelen montage.Naast zijn werk is hij bestuurslid van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, bestuurslid van de Heemkundekring.
Zijn motivatie om deel te nemen aan onze stichting:

Ik ben begaan met het welzijn van de plaatselijke middenstand en de ontwikkeling van Ravenstein als fijne plek om te werken en te leven.

Read More

Herman Klitsie, voorzitter

Voormalig burgemeester van Oss. Ravenstein 650 jaar blijkt een fantastisch vliegwiel voor bijzondere initiatieven. Ontzettend veel mensen zetten zich vrijwillig in. Zo ook voor de theaterproductie 'De Vloek van Ravenstein'. Ik spreek hier graag mijn waardering uit voor alle betrokkenen die deze unieke samenwerking van amateurs en professionals realiseren. De vloek van Ravenstein belooft een uniek en artistiek hoogwaardig evenement te worden.

Hilda Vliegenthart

Hilda Vliegenthart is 41 jaar en woonachtig in Breda. Ze is getrouwd met Anton Vliegenthart en heeft twee kinderen, Marit en Tobias en twee stiefkinderen, Lizzy en Jonas. Ze studeerde psychologie en vrijetijdswetenschappen in Tilburg en Nijmegen en is sinds 2002 werkzaam als directeur in theater De Lievekamp. Verder is zij penningmeester van de Stichting Sahelp uit Oss en in 2008/2009 was zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de Rotary Club Oss. Tevens is zij mede-oprichtster en vice-voorzitter van de stichting NOVO uit Oss.
Het opzetten van een Regiotheater in Ravenstein is een prachtig initiatief. In Oss heb ik gemerkt dat de diverse amateurclubs erg belangrijk zijn voor de samenleving in het algemeen en voor theaterbezoek in het bijzonder. Daarom neem ik graag zitting in het Comité van Aanbeveling van “De vloek van Ravenstein.

Jan Marijnissen

Politicus. Grondlegger van de SP en oud voorzitter van de SP TweedeKamer fractie.
Kunstenaars zijn bij uitstek degenen die ons door middel van hun schilderijen, beelden, muziek, dans, gedichten, theater, film, poëzie en proza de middelen verschaffen om op indringende wijze alle facetten van de werkelijkheid van mens, natuur en samenleving te leren kennen.
We kunnen niet zonder de mensen die de essentie van het leven weten te vatten in woorden, bewegingen of muziek. Zij zijn degenen die ons de zalf verschaffen waarmee we de harde plekken op onze ziel weer wat soepeler kunnen maken. Meer aandacht, geld en ruimte voor de laagdrempelige actieve en passieve amateurkunst leidt vrijwel automatisch tot meer interesse voor het professionele circuit.

Op grond van deze gedachten wil ik Stichting Regiotheater Land van Ravenstein en het project De Vloek van Ravenstein van harte aanbevelen.

Yvonne Schram

Wethouder en locoburgemeester Uden. Oud-wethouder ’s Hertogenbosch. Penningmeester van de Stichting Monumentenhuis Brabant en lid van de adviescommissie Nederland, Suriname en Nederlandse Antillen van het SKAN-Fonds (Stichting Katholieke Noden).

Als oud-wethouder van 's-Hertogenbosch o.a. monumentenzorg, penningmeester van het Monumentenhuis Brabant en wethouder te Uden van o.a. monumentenzorg en cultuur ben ik van mening dat de theaterproduktie ‘’De Vloek van Ravenstein’’ een belangrijke bijdrage levert aan het weer tot leven brengen van de geschiedenis van deze prachtige vestingstad en het historisch besef van de jeugd, dat de zorg voor monumenten voortdurende aandacht verdient.

Joop van den Broek

Voorzitter Stichting Oss Cultureel.De voormalig directeur bouwvereniging Oss en Nationale Woningraad is als bestuurder betrokken geweest bij diverse landelijke en provinciale organisaties en commissies op het terrein van welzijn en zorg en is nu gepensioneerd.

Ik zie een duidelijke parallel tussen de organisatie Stichting Regiotheater Land van Ravenstein en Stichting Oss Cultureel, terwijl we toch op verschillende culturele terreinen bezig zijn.
Samenwerking op diverse gebieden kan tot de mogelijkheden behoren en in ieder geval is er sprake van synergie. Daarom wil ik het project De Vloek van Ravenstein van harte aanbevelen.
Read More
U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen
Voor algemene vragen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor vragen over sponsoring Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor vragen over Elsa van Brabant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Read More